MADLENE

PIATRA SFERICĂ

O piatră sferică și-n apă se făcură cercuri zdrențuite… Aș voi să-mi arunc și borseta dar am acolo făcută ghem...

MUZICĂ DE HANDEL

Zi insipidă, stare insipidă, duminică de ploaie ușoară… reverberații… suveniruri carnale… bărbați îmbrăcați în piele de bronz… femei de cauciuc…...

DE PILDĂ

De pildă cerul acesta unic arcuit peste frunțile noastre când păru-i de fapt sarea pământului… tu, ca o pară putredă...

MOARTE DE PRINȚ

Despre păsări îți scriu… despre cer… despre frunzele și florile Raiului… despre secera lunii în noapte… despre casa cu pereții...