Abstract penis with floral pattern and red ribbon

Eu nu cred în „Povestea poveștilor” scrisă de Ion Creangă!

Cine n-o cunoaște sau nu și-o mai aduce aminte să o asculte aici, pe link-ul acesta:

https://www.youtube.com/watch?v=YjeQQfTJoMY

Cred însă în adevărurile categorice enunțate în ea. Justețea afirmației că toate femeile din lume vor pulă și că toți bărbații din lume vor pizdă (scuzați de vorbă proastă…) nu poate fi tăgăduită în niciun fel!

Cu toate astea Dumnezeu le-a dat femeilor pizdă și bărbaților câte o pulă!

Cum mama dreak devine chestia asta? S-a întrebat grădinarul meu utopic. Și scărpinându-se la scăfârlie, dându-și pălăria peste ceafă s-or gândit ce s-or gândit și-a luat următoarea hotărâre: gata,  nu mai pun anul ăsta pătlăgele și castraveți sau varză, ș-am să pun în loc parale. Poate-o da Mnezău și Sân Chetru să răsară șeva euroi. Așa făcu.

Se duse în casă, căută prin toate buzunarele hainelor și strânse tot mărunțișul. Ba se mai duse și pe la alimentară să mai schimbe niscaiva lei în mărunțiș. Apoi, cu grabă, veni acasă și se apucă de săpat și semănat. Puse-n fiecare cuib de pământ câte-o monedă. Apoi, în fișticare zi le uda și le prășea de buruieni. Ei, dar veni și toamna culesului. Și ce credeți că a găsit țăranul nostru? Ce credeți că a răsărit în grădina grădinarului meu utopic?

Ha? Ce-a crescut?

(Visited 25 times, 1 visits today)