CRONICI

POVEȘTILE IERNII

Fiecare dintre noi a citit măcar o singură dată, la vremea potrivită, o carte pentru copii. Valenţele educative ale unei...

A FI OM

Văzută superficial, trecător și neatent, materia acestei cărţi este neîndoielnic banală, inconsistentă și inactuală. Această percepție ne spune că, cel...

PASĂREA SINGURATICĂ

La o privire atentă, consideraţiile cititorului se vădesc oscilante între două criterii de a defini stilul acestei scrieri în proză,...

AUTO-CUNOAȘTEREA

Experiențele noastre existențiale (atât cele cu impact pozitiv, cât și cele cu impact negativ) ne-au ajutat să devenim ceea ce...

FONDUL ȘI FORMA

Sub egida Comitetului de Cultură şi Educaţie Socialistă (?!) cum anunţa afişierul Muzeului de Artă din Ploieşti (în 2015), la...

ARGUMENTUL EMFAZEI

Graba şi lipsa de metodă analitică, tonul emfatic şi, nu rareori, apocrifa definesc cartea „Vernisaje Elective” a criticului de artă...